Ao Men Ben Di Gong Ren Quan Yi Hui
Av A Tamag Barbª Jrdm Cidade bl 21 r/c P
巴波沙大馬路新城市花園第21座地下P
Telephone numbers:28238895
District:Toi San

bus route

69m | M13/1 RUA LEI POU CHON :
27
83m | M13/2 RUA LEI POU CHON :
30
85m | M4/3 R. MARGINAL DO CANAL DAS HORTAS/ TERMINAL :
16 ,25B
134m | M4/2 R. MARGINAL DO CANAL DAS HORTAS/ TERMINAL :
9A
142m | M8/2 AV. ARTUR DE TAMAGNINI BARBOSA :
1 ,3 ,10 ,27 ,101X ,N1A
142m | M8/1 AV. ARTUR DE TAMAGNINI BARBOSA :
9 ,9A ,25 ,34
163m | M4/1 R. MARGINAL DO CANAL DAS HORTAS/ TERMINAL :
34
186m | M15 RUA CENTRAL DE TOI SÁN :
9
227m | M5 UNIÃO G. DAS ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES :
25B
233m | M284 WA TAI SAN CHUN :
5 ,5AX
249m | M7/1 ISTMO F. AMARAL :
3 ,3X
250m | M7/2 ISTMO F. AMARAL :
25
252m | M7/3 ISTMO F.AMARAL :
16 ,17
262m | M10/1 MERCADO TAMAG. BARBOSA :
1 ,1A ,5AX ,7 ,9 ,9A ,28B ,29 ,101X
264m | M10/2 MERCADO TAMAG. BARBOSA :
4 ,8 ,8A ,26 ,26A ,32 ,33 ,N1A ,N2
270m | M12 COMISSARIADO Nº2 DA P.S.P. :
1 ,1A ,8 ,8A ,26A ,27 ,28B ,29 ,33 ,101X ,N1B
283m | M18/5 Rua dos Currais / TERMINAL :
9
294m | M18/7 Rua dos Currais / TERMINAL :
18
                            
請點擊箭頭所指按鈕
選擇“瀏覽器”打開查看,即可下載或打開
APP