A Seng Ling Buddhist Association downLoad
澳門林茂海邊大馬路B2-B3地段金灣豪庭11樓C座
District:Rua de Ribeira de Patane

bus route

96m | M128 LAM MAU / MACAU YACHT CLUB :
3X ,4 ,MT4
133m | M126 LAM MAU / LA MAGNÍFÍCENCE :
MT4
147m | M112 RIBEIRA DO PATANE / EDF. INDUSTRIAL WA POU :
1 ,3 ,3X ,6A ,16 ,N1B
163m | M115 LARGO PAGODE PATANE :
26 ,26A ,33
203m | M114 R. RIBEIRA PATANE :
1 ,3 ,6A ,26A ,33 ,N1A
                            
請點擊箭頭所指按鈕
選擇“瀏覽器”打開查看,即可下載或打開
APP